Zwroty / reklamacje

Jeśli chcesz zwrócić lub wymienić towar prosimy o informację w formie elektronicznej na adres: biuro@skarpetymedyczne.pl

Odpiszemy na każdą wiadomość i rozpoczniemy proces zwrotu lub wymiany.


Zwroty (Odstąpienie od umowy sprzedaży).

 1. Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy, odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu dni od daty otrzymania produktu. Wzór oświadczenia mogą Państwo pobrać tutaj: FORMULARZ ZWROTU
 2. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru nie używanego .
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do odesłania zakupionych Produktów na własny koszt w oryginalnym opakowaniu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu, na adres indywidualnie wskazany przez sprzedającego.
 4. Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. 
 5. Zwrotowi podlega jedynie kwota obejmująca cenę za towar. 
 6. Przesyłki przesłane za pobraniem oraz na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane. 
 7. W przypadku odrzucenia przyjęcia zwrotu z powodu nie spełnienia wymagań z pkt. V 2 lub 3 Regulaminu, osoba zwracająca towar zostanie poinformowana telefonicznie o odrzuceniu, a towar zostanie odesłany na jej koszt.

 

Warunki reklamacji.

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, którego wzór można otrzymać wysyłając prośbę na biuro@skarpetymedyczne.pl
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci Zamawiającemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu oraz dzień wykrycia wady. 
 4. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji, osoba reklamująca zostanie poinformowana drogą mailową. 
 5. Koszt przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający, w przypadku gdy reklamacja będzie uzasadniona zwracamy koszty przesyłki poniesione przez Klienta. 
 6. Przesyłki przesłane za pobraniem oraz na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

 

FORMULARZ ZWROTU